you can find this page online at www.janineschrijver.nl/index.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Fotografie
foto uit de serie: Hart tegen hard

In de vijfentwintig jaar dat ik in Rotterdam Charlois woon en werk heb ik een haat -liefde verhouding met Zuid. Het is een Gebied vol potentie, ruimte, groen en culturele diversiteit maar er heerst ook veel armoede. Dat zit niet in een ongeverfde deurpost of puinhopen op straat, het zit veel dieper, mensen die niet mee kunnen en afgewezen worden of zijn. Zichzelf inmiddels of misschien juist daardoor ook niet meer de moeite waard vinden. Die geestelijke armoede is voelbaar en zichtbaar. Een groot deel van de bewoners is aan het overleven i.p.v. leven. Nieuwkomers strijken hier als eerste neer. Er wonen mensen die zich verbonden voelen en mensen die het liefst zo snel mogelijk weer weg willen. Deze wijk is complex en vraagt om nuances en gelaagdheid. Met hart tegen hard ga ik intu´tief vanuit mijn hart op verkenningstocht naar een beeldtaal die het harde en persoonlijke zichtbaar en voelbaar maakt dichtbij in gesprek met de ander zonder iemands identiteit prijs te geven.