you can find this page online at www.janineschrijver.nl/index.html
skip to content

Janine Schrijver Fotografie

Janine Schrijver Photography
foto Amsterdam UMC

Gezond zorgen is een participatief actieonderzoek naar de gezondheid van zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers in de ouderenzorg.  Onder mijn begeleiding hebben mantelzorgers, zorgmedewerkers en vrijwilligers in de ouderenzorg hun leven gefotografeerd.
Aan de hand van deze foto’s hebben zij hun eigen leven onderzocht en hebben ze thema’s geagendeerd die voor hun belangrijk zijn. De foto’s en thema’s ontvouwen zich in deze poster. Die de eerste fase is van dit PhotoVoice project. In de tweede fase van het onderzoek gaan de deelnemers zelf collega zorgmedewerkers en vrijwilligers interviewen.

Dit onderzoek doe ik samen met wetenschappelijk onderzoekers van Amsterdam UMC afd. Vumc en zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zijn als onderzoekspartners betrokken in alle fasen van het onderzoeksproject. Data wordt verzameld middels interviews, dialoogbijeenkomsten, etnografie en art-based onderzoekmethoden zoals photo-voice.